Hurtig levering |Altid bedste kvalitet |Konkurrencedygtige priser

Persondata

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Kontaktperson, firmanavn, CVR-nummer, EAN-nummer adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi registrerer og videregiver kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Oplysningerne registreres hos SurfaceTechnic ApS og opbevares i to år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.surfaceshop.dk er Keld Thomassen.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: mail@surfacetechnic.dk